BigMat | home of builders

DACHTEAM

Nový ročník BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD

Home Akcie a novinky Tlačové správy
Nový ročník BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD

Vyhlasuje sa nový ročník BigMat International Architecture Award, ocenenia, ktoré je ďalším príkladom záväzku skupiny BigMat voči rozvoju a zlepšovaniu spoločnosti a jej okolia prostredníctvom výstavby.

BigMat International Architecture Award’19 (BMIAA’19) chce oceniť a zamieriť pozornosť na také architektonické diela, ktoré rozhodnou mierou prispeli k súčasnej architektonickej kultúre v Belgicku, Českej republike, Slovensku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Portugalsku.

V tomto štvrtom ročníku porota bude hodnotiť tie architektonické zásahy, ktoré boli navrhnuté s prihliadnutím na energetickú účinnosť, udržateľnú výstavbu a pohodlie pri obývateľnosti.

Lehota na prihlasovanie sa otvára 14. januára 2019 a končí 26. apríla 2019. Môžu sa zúčastniť architekti so sídlom podnikania vo všetkých vyššie vymenovaných krajinách – kde značka má svoje predajné miesta. Rovnako, diela musia byť postavené v období od 1. januára 2015 do 1. januára 2019 a v krajine, kde majú architekti svoju rezidenciu.

Bude odovzdaných 14 cien, medzi ktorými budú musieť byť reprezentované všetky sedem krajiny bojujúce o cenu a jedno Osobitné ocenenie pre mladých architektov. Spomedzi 14 ocenených porota ocení siedmich z nich Národnými cenami BigMat ́19.Všetkých sedem víťazných diel bude súťažiť o Hlavnú medzinárodnú cenu architektúry BigMat’19. Čo sa týka hodnoty cien, Hlavná medzinárodná cena architektúry BigMat’19 je dotovaná 30.000 €, 6 Národných cien Bigmat’19 sumou 1.500 € každá jedna, Osobitné ocenenie pre mladých architektov BigMat’19 sumou 1.500 €.

Porota bude zložená z uznávaných odborníkov z každej účastníckej krajiny. Predsedom ceny, rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, bude Jesús Aparicio. Tajomníkom ceny bude Jesús Donaire. Porotu dopĺňajú nasledovní členovia v zastúpení krajín: Stéphane Beel za Belgicko; Petr Pelčak za Českú Repúbliku a Slovensko; Philippe Prost za Francúzsko; Paolo Zermani za Taliansko; a Fuensanta Nieto za Portugalsko a Španielsko.

Registrácia a nahrávanie dokumentácie projektov budú k dispozícii na: www.architectureaward.bigmat.com, kde sa nachádzajú všetky informácie týkajúce sa tohto ocenenia.

Ceremónia odovzdania cien sa bude konať 22. novembra 2019 v Palais de la Bourse vo francúzskom Bordeaux počas konania Výročného kongresu Skupiny BigMat International.

Skupina BigMat bola založená v roku 1981 s cieľom uľahčiť distribúciu stavebných materiálov združením nezávislých podnikateľov. Medzinárodná cena architektúry vznikla v Španielsku v roku 2007 a po troch ročníkoch v krajine sa rozšírila na medzinárodné prostredie. Prvé medzinárodné vydanie v roku 2013 malo ako víťaza belgického architekta Xaveera De Geytera. V druhom ročníku – v roku 2015, zvíťazil španielsky architekt Alberto Campo Baeza. V treťom ročníku bol víťazom architektonický ateliér Lacaton&Vassal.

Pravidlá medzinárodnej ceny

Stavebniny

Nájdite odborníkov vo vašich lokálnych stavebninách Bigmat

Vyhľadať

Realizátori

Nájdite spoľahlivého realizátora vašej stavby

Vyhľadať

Rozpočet strechy

Získajte cenovú ponuku na opravu či rekonštrukciu strechy

Zadať