BigMat | home of builders

DACHTEAM

Tí, ktorí sa o Vás starajú

Peter Hudec

Zakladateľ, majiteľ a konateľ spoločnosti

mobil: 0911 899 995
email: dachteam@dachteam.sk

V stavebníctve sa pohybuje už vyše 19 rokov, kedy si prešiel počas svojej pôsobnosti rôznymi pozíciami od obchodníka v nadnárodnej spoločnosti, cez spolumajiteľa až ku súčasnej pozícií všehoschopného konateľa. Vytvoril firmu, do ktorej postupne úspešne zapojil a začlenil celú rodinu. Pod jeho vedením pracujú manželka, syn i dcéra, s ktorými sa postupne delí o svoje skúsenosti a deleguje povinnosti a zodpovednosti, aby firma úspešne pokračovala v jej chode i pre ďalšie generácie. Avšak v súčasnosti je ešte stále hlavou firmy a vie odpovedať na všetky naše i Vaše otázky.

Mgr. Iveta Hudecová

Office pracovníčka

mobil: 0911 389 999
email: hudecova@dachteam.sk

Stála pri zrode spoločnosti Dachteam s.r.o. V súčasnosti sa vo firme venuje najmä administratívnym „papierovačkám“ a zabezpečuje plynulý chod firmy z každého hľadiska. S externou podporou rieši účtovníctvo firmy, má na starosti reklamácie a dlhoročné skúsenosti s komunikáciou ako s partnermi firmy, tak aj so zákazníkmi.

Jakub Hudec

Rozpočtár a obchodník

mobil: 0911 398 993
email: hudec.jakub@dachteam.sk

Jeho pôsobenie vo firme je spojené už z dávnej minulosti, kedy už ako študent stavebnej školy vo firme vykonával prax a po nej sa rozhodol pokračovať v otcovom poslaní. Môžete ho vidieť vpredu, pri vytváraní cenových ponúk, 3D vizualizácií a obchodovaní. Šikovný a skúsený je aj ako šofér, ktorý Vám privezie tovar zo skladu na stavbu. Je v permanentnom styku so zákazníkmi na prevádzke, stavbe, sociálnej sieti, mailom či cez telefón.

Ing. Daša Hudecová

Office pracovníčka

mobil: 0911 942 110
email: hudecova.dasa@dachteam.sk

Do firmy sa pripojila už počas štúdia na vysokej škole pri vykonávaní odbornej praxe a písaní bakalárskej práce. Po škole sa taktiež rozhodla využiť vedomosti z danej oblasti a štúdia a pripojiť sa do firmy, kde v súčasnosti rieši marketing a informatizovanie vytvárania cenových ponúk pre rýchle a presné výpočty. Na dennej báze komunikuje s dodávateľmi, obchodnými partnermi aj zákazníkmi.